Услуги които предлагаме:

 

 

 • Изграждане на оптични кабелни линии (ОКЛ)
  • изтегляне на ОК в HDPE тръба
  • полагане на HDPE тръба
  • измерване на участък от ОКЛ
  • монтаж на оптична муфа или ODF

 

 • Свързани с медни кабелни линии
  • полагане на ВЧ/НЧ телефонни кабели
  • измерване на медна кабелна двойка

 

 • Фиксирани и мобилни телефонни мрежи
  • вътрешен монтаж на GSM базова станция
  • външен монтаж на GSM базова станция
  • изтегляне на медни кабели
  • монтаж на кабелен шкаф и направа на заземление
  • монтаж на муфа
  • направа на шахта с 3 капака
  • полагане на PVC тръби

 

 • Изваждане на телефонни кабели
  • изваждане на кабел от канална мрежа
  • направа изкоп и изваждане на кабел

 

 • Общо-строителни и други работи
  • направа на ръчен изкоп със засипване
  • направа на машинен изкоп със засипване
  • рязане, разкъртване и възстановяване на асфалт
  • разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи
  • проучване и проектиране на кабелно трасе 
  • натоварване, разтоварване и извозване на почви и строителни отпадъци
  • полагане на кабели и тръби по инженерни съоръжения
  • демонтаж на аналогови телефонни централи

Нагоре »

© 2005-2021 ССВ