Ние имаме:

46 години история и

доказан опит в строителството на:

- подземни съобщителни кабелни линнии

- оптични кабелни магистрали

- фиксирани комуникационни мрежи

- мобилни комуникационни мрежи

  • акредитирана лаборатория за контрол на медни и оптични съобщителни кабели, тип »С» BG, ENG
  • изключителна стабилност като част от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Ние сме:

Резултати

И през 2019г. ССВ изпълни хиляди възлагания за изграждане на кабелни захранвания и аварийни ремонти в страната, за поддръжка и развитие мрежата на БТК като продължи и изпълнението на проекта FTTх на телекома в няколко областни центъра. През цялата година се работи по проекти на ДА "Електронно управление". Бяха изпълнени СМР и по договори с други държавни и частни инвеститори в сектора.

© 2005-2021 ССВ